Information

Utställning

Anmälningsblankett och inbetalning
LK's medlemmar skickar sina anmälningar för utställning till Ywonne Kleist som vidarebefordrar anmälan till den klubb som håller i utställningen. Man ska alltså inte skicka anmälan direkt till arrangören, såvida inte arrangören anger något annat!
Observera! Ny blankett för anmälan. Numera en blankett per katt och utställning. Kan hämtas via länk till höger.
Fullmakt
Nu kan du e-maila in dina anmälningar för utställning till Ywonne Kleist men då måste du först skicka in en fullmakt. Skriv ut, fyll i alla uppgifter, och skicka den med post till Ywonne. Glöm inte att skriva under!
Kontaktinformation till LKs sekreterare
Namn:
Adress:
Ywonne Kleist
Olivedalsvägen 12
472 32 Svanesund
Tel:
Mobil:
E-mail:
0304-44804

y.kleist@yahoo.se
Uppgifter: Allmänna ärenden, Utställningsanmälningar, Utställningsärenden, Utställningsinbjudan

Regler för titlar CH/PR - IC/IP - GIC/GIP - SC/SP

Champion
3 x CAC 3 olika domare
Premier
3 x CAP 3 olika domare
Internationell Champion
3 x CACIB 3 olika domare 2 olika länder
Internationell Premier
3 x CAPIB 3 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Champion
Ett av följande alternativ
6 x GAGCIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGCIB 4 olika domare 2 olika länder
Grand Internationell Premier
Ett av följande alternativ
6 x CAGPIB 3 olika domare 3 olika länder
8 x CAGPIB 4 olika domare 2 olika länder
Supreme Champion
Ett av följande alternativ
9 x CACS 3 olika domare 3 olika länder
11 x CACS 6 olika domare 2 olika länder
Supreme Premier
Ett av följande alternativ
9 x CAPS 3 olika domare 3 olika länder
11 x CAPS 6 olika domare 2 olika länder


Regel för nominering av Huskatter - Huskattklass

  1. Klassen är öppen för katter som inte har stamtavla. Åldern bör vara lägst uppskattningsvis sex (6) månader.
  2. Klassen är uppdelad efter hårlag: långhår respektive korthår. Inom varje hårlag tävlar hanar respektive honor var för sig, oavsett om de är kastrerade eller inte.
    Det skall nomineras Bästa huskatt inom respektive hårlag och kön samt i panel tas ut en Bästa huskatt totalt. På utställningar som är delade med olika kategorier olika dagar, får huskatter endast tävla ena dagen.
  3. För huskatter över tio (10) månader är klassen endast öppen för kastrerade/steriliserade katter. Intyg om kastrering/sterilisering skall uppvisas vid veterinärincheckningen.
  4. Huskatt får inte försäljas vid utställning.