Vi har Birma Avelshane
Se*Xglosa Mofest's Sylvester

 

OM KLUBBEN

 

Klubbens Syften är att

•Öka förståelsen för katten som husdjur

•Samarbeta med andra organisationer för att motverka djurplågeri,

sprida kännedom om god katthållning och öka intresset för katten

•Arbeta för seriös uppfödning i hemmamiljö

•Propagera för kastrering av hon- och hankatter som inte ska användas i avel

•Arbeta för att katten i tätbebyggelse ska vara innekatt.

•Lösdrivade katter väcker irritation hos kringboende och kan fara illa

•Medverka till öka forskning om kattens olika sjukdomar

•Arbeta för gemenskap kattägare emellan

 

Vinnare Katttävling

Linköpings kattklubb är Sverak ansluten 

 

Sveriges Kattklubbars Riksförbund är en intresseorganisation för kattägare, uppfödare och utställare.

The Fédération Internationale Féline 

 

Internationellt raskattförbund som Sverak är kopplat till